2018:
4.1: Voorafgaand aan het evenement wordt een afvalcoördinator aangesteld (dit kan tevens de milieucoördinator zijn) die centraal aanspreekpunt is voor afvalzaken
4.2: De organisator neemt minimaal 5 maatregelen om afval aantoonbaar te verminderen en te scheiden (reduce-reuse-recycle, zie bijlage 2 voor inspiratie).
4.3 : De organisator levert de afvalgegevens aan ten behoeve van een 0-meting (standaard formulieren hiervoor kunnen ter beschikking worden gesteld).
4.4 : Organisator gebruikt zo min mogelijk (bij voorkeur géén) single use plastic. Met name het gebruik van moeilijk in te zamelen plastic als bijvoorbeeld (plastic) confetti, rietjes, wegwerpflesjes (dopjes!), lampionnen wordt sterk ontraden.
4.5: Alle schoonmaakkosten zijn voor de organisator. Ook de nacontrole en eventuele na-schoonmaak door de gemeente zijn voor rekening van de organisator.
4.6: Organisator kiest een leverancier die garandeert dat het gescheiden aangeleverde afval (indien schoon genoeg aangeleverd) ook gescheiden afgevoerd en verwerkt wordt.

2019:
4.6: De organisator levert de afvalgegevens aan ten behoeve van de meting (na afloop evenement)
4.7: De organisator neemt minimaal 7 maatregelen om afval te verminderen en te scheiden (reduce-reuse-recycle).
4.8: Frontstage worden gescheiden bakken aangeboden in de fracties rest, plastic (organisator kiest een oilbased of biobased variant om recycling optimaal te maken), papier, glas met een scheidingsdoelstelling van 50%
4.9: Eet- en drinkmateriaal (glazen, bekers, bakjes etc) moet duurzaam zijn. Dit betekent dat ofwel gekozen is voor een statiegeld systeem met hardcups, ofwel gezorgd wordt voor een schone, recyclebare monostroom.
4.10: Scheidingspercentage backstage is minimaal 50%,
4.11: Scheidingsdoelstelling frontstage is 50%

2020:
4.12: De organisator levert de afvalgegevens aan ten behoeve van de meting (standaard formulieren hiervoor kunnen ter beschikking worden gesteld).
4.13: De organisator neemt minimaal 10 maatregelen om afval te verminderen en te scheiden (reduce-reuse-recycle).
4.14 : Organisator gebruikt geen single use plastic. Gebruik van alle moeilijk in te zamelen plastic als bijvoorbeeld (plastic) confetti, rietjes, wegwerpflesjes (dopjes!), lampionnen etc. is niet toegestaan.
4.15: Scheidingspercentage backstage is 100%
4.16: Scheidingsdoelstelling frontstage is 100%

NB: De bewijslast voor de duurzaamheid van het evenement ligt bij de organisator.