Bodem en Groen

2018:
7.1: Preventieve maatregelen getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen zoals ; controle op lekkages, gebruik van lekbakken, vloeistofdichte vloeren, aantoonbare, periodieke visuele controle van bodem beschermende voorzieningen,
7.2: Minimaal 4 bodem en groen beschermende maatregelen genomen zoals ; drukverdelers voor zware opstallen, gras kort gemaaid, bodem/struiken opgebonden of gesnoeid

2019:
7.3: Bodem en groenplan beschikbaar met daarin beschrijving situatie voor en achteraf, preventiemaatregelen, verkeersmaatregelen, terreinindeling

NB: De bewijslast voor de duurzaamheid van het evenement ligt bij de organisator.