Criteria

Criteria Future Proof Festival

Afbakening:
Een evenement is een gebeurtenis die verplaatsbaar is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie wetenschap of een combinatie van deze centraal staat met uitzondering van markten, kansspelen, betogingen en vergaderingen. Evenementen kunnen openbaar zijn, maar ook besloten, zoals een bedrijfsevenement. Daarnaast kunnen evenementen binnen in een overdekte vaste ruimte zoals gebouwen plaatsvinden, bijvoorbeeld beurzen, congressen en symposia, of in de open lucht (buitenevenementen). Het certificatieschema geldt zowel voor eenmalige als periodiek terugkerende evenementen.
De FPF systematiek geldt is geschikt voor alle evenementen, ongeacht grootte van het evenement.
De duurzaamheidscriteria worden gefaseerd ingevoerd tussen 2018 en 2020. Stapsgewijs worden de criteria aangevuld en aangescherpt. Per thema staat aangegeven wat in welk jaar verplicht wordt.

NB: De bewijslast voor de duurzaamheid van het evenement ligt bij de organisator.