2018:
5.1: Organisator brengt middels een vervoersplan[1] de parkeerbehoefte en alternatieve vervoersmogelijkheden[2]  van het evenement in beeld. Onderdeel van het vervoerplan zijn het stimuleren van duurzaam vervoer van bezoekers (bijv. door aanbieden groepsvervoer, faciliteren carpoolen, bewaakte fietsenstalling etc.) en het ontmoedigen van het gebruik van auto’s met brandstofmotoren.
5.2: Voor bezoekers  met een auto met brandstofmotor, geldt het hoge parkeertarief tenzij er sprake is van bijzonder vervoer zoals gehandicaptenvervoer (bijv. aan te tonen met vignet).
5.3: Leveranciers moeten voldoen aan de eisen voor milieuzone (vracht + bestel)

[1] standaard formulieren hiervoor kunnen ter beschikking worden gesteld. Dit mag ook via een milieukeurmerk of monitoringtool (zoals de Milieubarometer) aangeleverd worden.

[2]  Onder alternatief vervoer wordt verstaan: Carpoolen in auto’s met brandstofmotor met minimaal 3 personen; GroepsBus; OV; Fiets; Lopen; Elektrisch vervoer.

2019:
5.4: Minimaal 80% van de bezoekers komt met alternatief vervoer
5.5: Leveranciers:  voldoen aan eisen milieuzones  en minimaal Euro6[3] (vracht + bestel)
5.6: Organisator stimuleert het clusteren van transporten door leveranciers

[3] Indien organisator meent dat dit niet haalbaar is kan hierop beargumenteerd afgeweken worden. Dit geldt ook voor de eisen in 2019 en 2020

2020:
5.7: Doelstelling ten behoeve van luchtkwaliteit is vanaf 2020 zero emissie.
5.8: Parkeerplekken voor bezoekers worden alleen toegestaan als organisator kan aantonen dat deze noodzakelijk zijn en voor schoon (elektrisch, waterstof, ….)  vervoer (bijv. omdat op locatie geen OV voorhanden is).
5.9: Leveranciers: minimaal zero emissie (bestel) en euro6 (vracht)

NB: De bewijslast voor de duurzaamheid van het evenement ligt bij de organisator.