Organisatie en communicatie

2018, 2019, 2020:
1.1: Organisator heeft voor het evenement een milieucoördinator aangesteld, zodat er een centraal aanspreekpunt is voor duurzaamheid.  Naam en contactgegevens worden doorgeven.
1.2: Organisator heeft doelstellingen ten aanzien van preventie van milieubelasting, commitment voor continue verbetering en integratie van de in de criteria genoemde thema’s in de organisatie aantoonbaar geformuleerd
1.3: Organisator heeft de duurzaamheidsdoelstellingen openbaar gemaakt via web en/of social media, zodat ook derden (bezoekers, journalisten) hier kennis van kunnen nemen.

NB: De bewijslast voor de duurzaamheid van het evenement ligt bij de organisator.