2018:
3.1: De organisator biedt gratis leidingwater aan voor bezoekers ( tenzij de organisator kan aantonen dat dit technisch niet realiseerbaar is omdat geen wateraansluiting aanwezig is).
3.2: Organisator maakt verplicht gebruik  van lokale watertappunten indien aanwezig.
3.3: Minimaal 50% (op basis van het inkoopbedrag) van de schoonmaak middelen heeft een milieukeurmerk[1].
3.4: Indien meer dan 5 kuub zuivere urine ingewonnen wordt (bijv met crosses) dan levert  de leverancier deze fracties aan bij Waternet of een andere verwerker binnen een straal van 30 km.  van de evenementenlocatie, ten behoeve van nutriënten terugwinning.

2019:
3.5: Voor het aan- en afvoeren van (drink)water is een ontheffing nodig.
3.6: Alle afvalwater (sanitair) afkomstig van evenementen naar duurzame verwerker en of eigen installaties
3.7: Er wordt voor minimaal 80% gebruik gemaakt van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
3.8: Urine wordt zo veel mogelijk zuiver ingezameld en aangeleverd bij een  verwerker tbv terugwinnen nutriënten. (Organisator eist dit van toilet-leverancier). Lozing op het riool is niet toegestaan tenzij aantoonbaar noodzakelijk (bijvoorbeeld wegens gevaar van overlopen urine).

2020:

3.9: Er wordt uitsluitend (100%) gebruik gemaakt van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
3.10: Alle inhoud van vacuüm toiletten (dus naast de zuivere urine) wordt ook aangeleverd voor een aantoonbaar duurzame verwerking, dit kan betreffen: fosfaatwinning maar ook andere processen zoals vergisting (biogas, Biomassa). Dit laatste kan een RZWI (waterschap) zijn maar ook commerciële partijen en of eigen installatie(s).
[1] Europees Ecolabel, Milieukeur, Nordic Ecolabel of vergelijkbaar

NB: De bewijslast voor de duurzaamheid van het evenement ligt bij de organisator.